Klanten

Onze klanten kennen een grote mate van diversiteit. Belangrijk vinden wij het dat onze klanten tevreden zijn.  Ter referentie treft u spontaan verkregen tevredenheidsverklaringen.

 • RET (maart 2017)/ Michiel de Gijt (Vlootmanager): "De geluids- en trillingsmetingen van Sensornet aan de trams en langs het spoor leveren een schat aan informatie die waardevol is voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw wielprofiel en de slijpcampagnes van de infrastructuur. Sensornet werkt mee bij het genereren van ideeën en het lekker snel toepassen van ideeën vanuit RET.

 • Organisatie Uithoflijn (maart 2017)/ Max van Asch van Wijck (Projectleider Organisatie Uithoflijn)en Ruut van Rossen (Hoofd Campusbeheer UU): "We rijden straks door een heel gevoelig gebied voor trillingen. Sensornet voert de metingen uit zowel vooraf, tijdens de bouw als na ingebruikname, zodat we nulmetingen hebben en wat de situatie is als de tram rijdt.  De gebruikers in het gebied (professoren, onderzoekers) worden gerustgesteld met transparante realtime monitoring in de praktijk. De meetdata wordt gekoppeld aan videobeelden en openbaarvervoergegevens die het vertrouwen geven dat we gezamenlijk komen tot een resultaat die de beoogde zekerheden halen en kunnen beheersen.

 • Arcadis (maart 2017): Van mevrouw Margo van Vliet (Projectmanager) en Agnes van Uitert (Senior Adviseur Geotechniek en Trillingen) is een uitgebreide tevredenheidsverklaring verkregen voor de metingen in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (herroutering goederentreinen Rotterdam - Eindhoven). Sensornet verzorgde hierbij de voorbereiding van de metingen, het afstemmen met de bewoners, het plaatsen/verwijderen van de meetapparatuur en de uitvoering van de metingen. Naast de trillingsmetingen conform BTS, zijn ook trillingsmetingen uitgevoerd onder het maaiveld (bodem), metingen laagfrequent geluid in de woningen, vaststellen rijsnelheden voertuigen gecompleteerd met camerabeelden ter controle. Via het internet zijn de gegevens beschikbaar gesteld ten behoeve van de bewoners en opdrachtgever (Prorail).  De metingen zijn uitgevoerd gedurende de periode november 2014 tot november 2016 ter ondersteuning van het project, waarin de voorkeursvariant wordt uitgewerkt tot een MER en OTB. Arcadis schrijft: "Het project is uitgevoerd conform de gestelde voorschriften en additionele eisen. Organisatorische en technische bekwaamheden van de functionarissen verantwoordelijk voor de uitvoering van bovengenoemd werk, waren ruimschoots voldoende om het geheel tot volle tevredenheid af te wikkelen. Naar aanleiding van onze ervaring zouden wij Sensornet BV voor vergelijkbare projecten zeker weer contracteren.
 • DPA Cauberg-Huygen (Dhr. Carel Ostendorf / februari 2017): Bij trillingsmetingen aan treinpassages gaat het vaak om meer dan alleen maar trillingsniveaus. Het is ook van belang om te weten welke trein het trillingsniveau heeft veroorzaakt en hoe hard die trein heeft gereden. De combinatie van trillingsmetingen met videobeeld, geluid en snelheidsregistratie is dan een ideale oplossing. Sensornet biedt die oplossing. Niet alleen zorgen ze voor de meetapparatuur maar ze nemen ook de installatie voor hun rekening. Als klant geef ik dan aan waar ik wil dat er gemeten moet worden en zij zorgen voor de installatie van de apparatuur. De meetgegevens zijn vervolgens online direct in te zien. Met beeld en geluid. Je kunt letterlijk meekijken en dat werkt heel fijn. Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis maar dat wordt direct aangepakt en de mensen van Sensornet denken goed mee met de oplossingen voor jouw specifieke meetproject. Dat geeft je als klant het gevoel dat jouw project ook voor hen belangrijk is. Wij hebben het Sensornet systeem voor twee projecten gebruikt en op basis van die ervaringen kiezen we bij een volgende langdurende meting waar beeld, geluid, snelheid en trillingsniveaus voor nodig zijn, ook weer voor Sensornet.
 • Van onze collega's van Level Acoustics / Projectteam Rijnstraat 8 te Den Haag (2015-2016): “Onze klant was zeker tevreden. De registratie van de niveaus heeft ze geholpen om te laten zien aan de gemeente Den Haag dat de geluidniveaus ten gevolge van de bouw binnen de perken zijn gebleven".  
 • Gemeente Pijacker-Nootdorp / Mevr. Bianca van Osch: "Sensornet heeft voor het geluidsmonitoringsproject RandstadRail een heleboel data verzameld. Doordat zij vakinhoudelijk veel kennis hebben weten zij welke parameters relevant zijn om de juiste informatie in een project mee te nemen. De programmeurs die ook bij het project betrokken zijn weten hoe zij een brei aan data op een transparante en toegankelijke manier kunnen presenteren. De informatie is goed bereikbaar en spreekt tot de verbeelding. Trends in meetgegevens worden in 1 oogopslag inzichtelijk gemaakt. Sensornet weet ook mondeling de meetresultaten op een vlotte en begrijpbare manier toe te lichten aan omwonenden. Ze geven op een heldere manier weer wat, hoe en waarom er is gemeten. Kortom, ik ben zeer tevreden over jullie werk."  
 • Gemeente Gilze-Rijen / Dhr. Hans Overbeeke: "Ik heb Sensornet leren kennen als een organisatie, die 100% betrokken en uitstekend bereikbaar was en bleef (gedurende de hele looptijd), veel vakkennis had en goed afspraken nakwam. Jullie product blinkt uit in feitelijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid (herkenning helikopters)  in combinatie met eenvoud van de presentatie (voor zowel de gebruiker als burger) aan de hand van het ontwikkelde dashboard op de website. Verder wil ik 'het nakomen van afspraken', 'flexibiliteit' en 'service' noemen als erg goed!  (zie projectcasus herkenning helikopters Gilze en Rijen)
 • SPAingenieurs / Dhr. Ruud Appels: "SPA Ingenieurs heeft diverse projecten samen met Sensornet uitgevoerd. Hierbij valt de prettige samenwerking op en dat Sensornet snel en adequaat reageert".
 • Adviesbureau De Haan / Dhr. Dennis Sanders: "Dankzij de meetsets van Sensornet laten wij tijdens muzikale evenementen alle betrokken partijen, zoals organisatoren en direct omwonenden, op een heldere en transparante wijze de meerwaarde van ons advies zien en horen. Dit maakt de beleving van een dergelijk evenement vanuit professioneel perspectief, maar ook als muziekliefhebber compleet. Sensornet bedankt."
 • Go-consult / Dhr. Jeroen Verhoeven: "Mede dankzij de apparatuur van Sensornet een langslepende zaak gewonnen bij Raad van State ! Klant na 10 jaar weer een vergunning! @SensornetNL: dank je. Het is vooral weten wat je meet. Dankzij jullie technologie kon ik de StAB (Stichting Advies Bestuursrecht) en Raad van State overtuigen". zie: Uitspraak Raad van State (Uit twitterberichten 8 januari 2014, waarbij vooral de beschikbare audio-opnamen duidelijkheid bracht)
 • Prorail / Dhr. Nils Yntema: Ik wil jullie bedanken voor de samenwerking. Ik heb deze als erg prettig ervaren. Over de geluidmeetpost ben ik ook zeer  tevreden.
 • Omgevingsdienst Midden-Holland / Dhr. Maarten Groen:  We zijn zeker tevreden. We hebben precies gekregen wat we hebben afgesproken. Ook de prijs is in orde. Stukken goedkoper dan de concurrent. Het grote voordeel voor ons is dat we zelf geen zaken hebben hoeven regelen. Alles door Sensornet uitgezocht en het werkt. De ontwikkeling hadden we bij een ander leverancier zelf moeten uitzoeken.

De belangrijkste tevredenheidsverklaring is dat de meesten al jaren klant zijn bij Sensornet. In de kop en onderstaand treft u een beknopt overzicht.

 

 • Overheden
  • Ministerie van I&M (Infra en Milieu, ex-VROM en ex-V&W)
  • Provincies
  • Gemeenten
 • Aan de overheid gerelateerde organisaties
  • RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • Omgevingsdienst
  • Vervoersbedrijven (Prorail, HTM (Den Haag), RET (Rotterdam))
  • NLR
 • Bedrijven
  • Ingenieursbureaus
  • Aannemers / Bouwbedrijven
  • Organisatiebureaus evenementen
  • Diverse bedrijven
 • Bewonersverenigingen / Dorpsraden

 

 

delen
 • Google+
 • LinkedIn
 • NUjij