instellingen
Vuurwerk / verschillen per regio

Vuurwerk / verschillen per regio

Rond de jaarwisseling 2019-2020 mocht alleen tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken.  
Waar Sensornet in eerdere jaren uit metingen zag dat op de meeste plaatsen het op de laatste dag van 2019 tot 18 uur vrij rustig was, was dit afgelopen jaarwisseling een beetje anders. Vanaf 's morgens 10.00 uur liep het gemiddeld geluidsdrukniveau (decibel, A-gewogen als hindermaat voor het gemiddeld menselijk oor) langzaam op, met de bekende piek even na twaalf uur. Om 00.30 uur zakte het geluidsniveau alweer in om rond de klok van 04.00 uur pas weer terug te komen op de gewone geluidniveaus. 

Onderstaand treft u de grafieken van de equivalente (gemiddelde) geluidsniveaus (dB(A), in roze) en de maximale geluidniveaus (dB(A), paars) van een representatief meetpunt binnen een Nederlandse woonwijk. Overdag mat de sensor al pieken tussen de 80 en 90 dB(A). Om 18.00 uur registreerde de sensor bijvoorbeeld al knallen tot 100 dB(A).

 

De hoogste piek

In het hele land lagen de geluidspieken vlak na middernacht tussen de 100 en 105 dB(A). De hardste knal - 127 dB(A) - werd net als enkele jaren geleden gemeten in het centrum van Den Haag. De betreffende sensor staat daar bij een tramgeul, een populaire plek om knalvuurwerk in te gooien.

Ook in Scheveningen, Rotterdam, Utrecht en Rozenburg werd al vanaf 20.00 uur een langere periode van abnormaal hoge niveaus bij de sensoren genoteerd. Op deze plaatsen registreerden onze sensoren niveau van meer dan 110 decibel, het geluidsniveau dat je op de eerste rij van een hardrockconcert mag verwachten. Als jongeren onze sensoren ontdekt hebben, wil men graag proberen de meters van slag te brengen.  

Een samenvatting van de metingen in verschillende regio's treft u in onderstaand figuur. Wilt u meer details, dan kunt u ook de bijgesloten pdf hier openen.

 

De polder

In de buitengebieden van Flevoland heeft Sensornet ook meerdere meters. Deze hangen niet in woonkernen en leveren dus een heel ander beeld op. Op sommige plekken bleven daar de geluidniveaus lager dan 82 dB(A). Nog steeds heel behoorlijke geluidniveaus, maar ontstaan door vuurwerk op grotere afstand.

 

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij