instellingen
Vliegtuiglawaai Dronten

Vliegtuiglawaai Dronten

Sinds 2010 meet Sensornet in opdracht van de gemeente Dronten al vliegtuiglawaai. In de afgelopen jaren is de geluidsbelasting na een periode van lichte toename in 2014 afgenomen tot maximaal 40,6 Lden. Met nadruk wordt gesteld dat in de metingen ook worden meegenomen vliegpassages op grotere hoogten boven het grondgebied van de gemeente Dronten richting Schiphol.

Het doel van de metingen is om inzicht te krijgen in het huidig vliegtuiggeluid binnen de  gemeente en die kennis te gebruiken voor de beleidskeuzen van de gemeente in het kader van de eventuele uitbreiding van het vliegveld Lelystad. De metingen vinden daarom plaats in het kader van monitoring.    

Het volledige rapport dat Sensornet voor de gemeente Dronten heeft gemaakt kunt u hier vinden.

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij