instellingen

Sensornet

Sensornet is gespecialiseerd in langdurige, betrouwbare metingen en de vertaling van resultaten tot effectieve informatie voor iedereen.

 

Laat de feiten spreken

Wij denken dat heldere informatie vanuit betrouwbare metingen voor de woon- en werkomgeving ieder blij maakt. 

Knelpunten in de leefomgeving kennen verschillende belanghebbenden: de bron van hinder, mensen die gehinderd worden en de overheid die normen stelt en deze handhaaft. Het is uiteindelijk in ieders voordeel als er heldere, gedeelde informatie is over de situatie: een fundament voor een duurzame relatie met elkaar.

Zorgt voor helderheid, voor iedereen!

Duurzaam en betrouwbaar beleid is gebaseerd op verifieerbare feiten en doet daarmee recht aan alle belangen.

De bron van eventuele hinder heeft veelal een nuttige functie in de samenleving, bijvoorbeeld vervoer, bouw, productie of ontspanning. Sensornet kan met realtime metingen helderheid geven waar grenzen liggen, of waar processen optimaal bestuurd kunnen worden. We brengen in beeld of met minder maatregelen hetzelfde of zelfs een beter resultaat bereikt wordt. Waren klachten wel terecht? Houden uw medewerkers zich altijd aan de regels? Hoe lang werkt het smeermiddel tegen piepende trams

Vaak kan veel hinder voorkomen worden met beperkte maatregelen die volgen uit helder inzicht. Zo’n reductie levert goodwill op bij de gehinderden en de overheid.

Gehinderden voelen zich niet altijd serieus genomen in wat zij ervaren. Met metingen van Sensornet wordt informatie duidelijk en objectief vastgelegd; daar kan niemand omheen. Gehinderden kunnen dan samen met de veroorzaker of de overheid aansporen tot een verbetering van de situatie. Hoeveel geluid was er vannacht en hoe lang duurde het eigenlijk? Welke pieken komen er voor en hoe vaak?

De overheid stelt regels op en zorgt voor de handhaving. Maar de overheid kan niet overal tegelijk zijn en zeker niet 24 uur per dag. Sensornet geeft continue inzicht en de rapportages komen naar ú toe. Een transparante overheid geeft partijen inzicht in de situatie: de veroorzaker gaat zelf bijsturen, burgers klagen pas als ze zien dat de norm overschreden wordt en als u dàn in actie komt, kunt u ook goed onderbouwd handelen. Hoelang is een spoorwegovergang dagelijks dicht? Gaan klachten over incidenten of is de oorzaak structureel? Hoeveel geluid maken de windmolens in de praktijk én bij welke meteocondities?

De beste sensoren, de slimste algoritmen

Wij leveren nauwkeurig gemeten waarden van de relevante bron. Voor iedereen direct inzichtelijk op hoofdlijnen en tegelijk transparant tot op detail niveau. 

Langdurig en permanent meten sluit toevalligheden uit en maakt tendensen helder. Automatische analyses en rapportages zorgen ervoor dat vanuit de grote hoeveelheid aan gegevens de relevante onderdelen worden samengevat tot informatie en bovendien betaalbaar blijft. De website maakt het mogelijk om informatie snel overal toegankelijk te maken. 

Sensornet ontzorgt u voor het hele project: de installatie, het onderhoud, het beheer en de ontmanteling. De resultaten zijn real-time inzichtelijk; duidelijk, transparant en helder.

 

Sponsorship

Sensornet is sponsor van het Nederlandse Stichting Geluidshinder en de Gouden Decibel

De NSG probeert geluidshinder in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan.

Zij beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren.

De “GOUDEN DECIBEL AWARDS” worden jaarlijks uitgereikt in verschillende categorieën.  Sensornet is verbonden als sponsor voor de "Award voor een belangengroep".

Met deze AWARDS willen de initiatiefnemers overheden, organisaties, bedrijven en personen in de schijnwerpers  zetten, die een bijzonder inspanning hebben geleverd om geluidshinder in Nederland terug te dringen.  Met de uitreiking van de diverse GOUDEN DECIBEL AWARDS willen wij landelijk meer publiciteit vragen voor het geluidshinderprobleem en het oplossen ervan.

Sensornet is eerder zelf winnaar geweest van de Gouden Decibel (toen nog Innovatieaward) in 2010 met het project GILL. Hetzelfde project GILL is in 2015 genomineerd geweest voor de Platina Decibel. Daar verkreeg het een verdienstelijke tweede prijs.

 

 

Bekijk onze projecten
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij