instellingen
Toezicht op lawaaisporten bij luchthaven Lelystad

Toezicht op lawaaisporten bij luchthaven Lelystad

De provincie Flevoland laat een systeem ontwikkelen voor het permanent meten van geluid op het industrieterrein Luchthaven Lelystad. Het systeem moet met name uitsluitsel geven over de zogenaamde piekbelastingen, veroorzaakt door auto- en motorcrossers. Verder vindt er een soort nulmeting plaats, waardoor het geluidsniveau op de langere termijn kan worden vastgesteld.

Al jarenlang is er onzekerheid over de vraag of er bij het gebruik van het autospeedway- en het motorcrossterrein op het industrieterrein de geluidbelasting voldoet aan de milieuvergunning. Incidenteel verricht de provincie hiervoor geluidmetingen, maar  een totaalbeeld ontbreekt. Een tweede aanleiding is de mogelijke uitbreiding van Lelystad Airport. Met behulp van dit systeem kan op elk moment het geluidsniveau worden bepaald en ook op afstand worden afgelezen. Met name in het weekend is er sprake van diverse bronnen van geluidoverlast. Het systeem moet leiden tot een betere handhaving.

Het meetsysteem moet vanaf maart 2009 operationeel zijn. De meetgegevens zullen voor een ieder op internet beschikbaar komen.

Bron: Provincie Flevoland

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij