instellingen
Sensornet sponsort Gouden Decibel 2014 actiegroepen

Sensornet sponsort Gouden Decibel 2014 actiegroepen

Net als in 2013 steunt Sensornet het initiatief van Stichting Innonoise en de Nederlandse Stichting Geluidshinder om samen met het NAG, VVM en NLingenieurs om de "Gouden Decibel Awards"  uit te reiken. Dit jaar staat de uitreiking gepland tijdens de op 4 november aanstaande te houden gala-avond. Hierbij worden verschillende Awards uitgereikt, waaronder die voor actiegroepen.

Er zijn meerdere redenen dat Sensornet juist de Gouden Decibel en de Award voor de actiegroep steunt:

 • De Gouden Decibel Award is een bijzonder goed initiatief om mensen in het zonnetje te zetten die iets extra's betekenen om geluidhinder terug te dringen in Nederland.
 • Sensornet is opgericht om aan de behoefte tegemoet te komen voor transparante meetgegevens aan meerdere partijen (bewoners, bedrijven en overheden).
 • Sensornet wil waar mogelijk heldere informatie via het internet beschikbaar stellen aan alle belanghebbenden. Sensornet is van mening dat het delen van informatie leidt tot dialoog tussen de partijen, die met deze informatie een constructieve, op feiten gebaseerde discussie kunnen voeren. Dat bevordert de kwaliteit van de dialoog en levert vertrouwen op. Het delen van informatie kan leiden tot innovatieve oplossingen!
 • Waar juist actiegroepen niet altijd over de juiste middelen beschikken om een transparant beeld te krijgen van de situatie ter plaatse, kan Sensornet middels de sponsoring wel helderheid bieden aan de verschillende partijen en hebben actiegroepen vaak voldoende innovatief vermogen om in samenspraak met de andere partijen tot oplossingen te komen.

Ook bij deze uitreiking onderscheidt Sensornet zich door meerwaarde te bieden. Naast de award en de bijbehorende publieke aandacht stelt Sensornet drie maanden openbaar meten voor de winnende actiegroep beschikbaar.

Sensornet moedigt u aan om zich aan te melden op de website van de Gouden Decibel Awards. Let wel: aanmeldingen of voordrachten dienen dit jaar voor 10 september 2014 te zijn ingezonden (info@goudendecibel.nl). Na ontvangst van uw e-mail ontvangt u een bevestiging.

U kunt uw inzending aanvullen door indiening van een filmpje van maximaal circa 3 minuten, waarop uw inzending gepresenteerd wordt. Dit digitale filmpje kunt u toezenden of u kunt op het aanmeldingsformulier de link aangeven waarop het filmpje op internet te vinden is.
Indien gewenst, kunt u uw inzending aanvullen door naast uw digitale aanmelding een uitgebreidere beschrijving van uw inzending te geven of een link naar uw website.

Voor inzenders is beursruimte beschikbaar in de vorm van een posterplaats tijdens de beurs GTL2014 waar ook Sensornet aanwezig zal zijn.

De Jurering vindt plaats door een vakjury, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
De inzending  of voordracht van  producten en of diensten wordt beoordeeld op:

 1. Creativiteit en innovativiteit
 2. Effectiviteit en toepasbaarheid
 3. Economisch belang
 4. De wijze van presentatie.

De bij 1 en 2 genoemde criteria worden het zwaarst gewogen. Het aspect presentatie wordt vooral van belang bij een ongeveer gelijke beoordeling van twee inzendingen. Ervaring van de jury is helaas wel dat de presentatie de inzending nog wel eens te kort doet, waardoor de inhoud van de inzending niet tot zijn recht komt.

Nadere informatie via www.goudendecibel.nl of info@goudendecibel.nl

De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens een walking dinner, aansluitend aan de eerste congres dag GTL op 4 november aanstaande in het NBC te Nieuwegein.

Via deze link, opent u het aanmeldingsfromulier.
 

Naar nieuwsoverzicht
delen
 • Google+
 • LinkedIn
 • NUjij