instellingen

Rapportage geluidmetingen voor gemeente Best

Sinds januari 2012 heeft Geluidsnet vier meetpunten in het zuidoosten van de gemeente Best.

 

Hier worden continu metingen gedaan naar het geluidsniveau van luchtvaart, wegverkeer, railverkeer, scheepvaart,  industrie en van evenementen die voor geluidsoverlast kunnen zorgen. Na een halfjaar meten heeft DGMR Adviseurs een tussentijdse rapportage opgesteld. Hierin is aangegeven hoe hoog de geluidsbelasting op de afzonderlijke meetpunten is en welk aandeel de verschillende geluidsbronnen hebben in de geluidsoverlast.

 

Meer informatie:

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij