instellingen

Persbericht: Vliegverkeer Schiphol nu live op Internet

Vliegbewegingen en vliegtuiggeluid real-time te volgen voor iedereen.

 

 

Het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) en Geluidsnet hebben gezamenlijk een systeem ontwikkeld waarmee vliegtuigbewegingen worden geregistreerd en op Internet gevolgd kunnen worden. Uniek hierbij is dat het vliegverkeer real-time getoond wordt, waarbij ook te zien is hoeveel geluid de vliegtuigen op dat moment werkelijk op de grond veroorzaken. Dit geluid wordt gemeten door het geluidsmeetpuntennetwerk van Geluidsnet. De gegevens kunnen zowel met Google Earth als met een gewone webbrowser worden bekeken:

Google Earth: http://radar.vlieghinder.nl
Webbrowser: http://www.geluidsnet.nl

"Dankzij deze dienst kan nu iedereen individuele vliegbewegingen volgen en overheden kunnen rapportages over een langere periode krijgen die zij kunnen gebruiken voor hun beleid" zegt Jasper Koolhaas van Geluidsnet.

Transparantie

Geluidsnet en het Platform Vlieghinder willen met dit initiatief een nieuwe impuls geven aan de transparantie op luchtvaartgebied, met als uiteindelijk doel om zo de hinder door vliegtuiggeluid te verminderen. "Het melden van hinder vindt sinds langere tijd in de beslotenheid van het klachtenbureau plaats. Door in het openbaar te tonen wat er werkelijk aan de hand is, hopen we het grote publiek duidelijk te kunnen maken dat er echt iets moet verbeteren", stelt Erwin von der Meer, voorzitter van PVRC. "Door vliegbewegingen zelf vast te leggen, kunnen we nu beter vaststellen wat er boven ons hoofd gebeurt en voorstellen voor verbeteringen ook beter beoordelen"

Kennisachterstand

Burgers en (lokale) overheden hebben een enorme kennis- en informatieachterstand ten opzichte van de luchtvaartsector. Met het transparant beschikbaar maken van dit soort onafhankelijke gegevens ontstaat er een meer gelijkwaardige situatie. Wij denken dat burgers en lokale overheden hierdoor meer greep kunnen krijgen op het luchtvaartdebat en daarmee op het verminderen van geluidshinder door vliegtuigen. Ook de luchtvaartsector heeft er baat bij om breed maatschappelijk geaccepteerd te worden.
In 2004 heeft het real-time beschikbaar maken van gemeten vliegtuiggeluid door Geluidsnet er toe geleid dat Schiphol dit in 2005 ook zelf is gaan doen.
 

Ontwikkeling

Geluidsnet en het Platform Vlieghinder hebben het afgelopen jaar bij de ontwikkeling van dit systeem vruchtbaar samengewerkt en vieren dit nu door het resultaat gezamenlijk te presenteren. "Ook in de toekomst willen we blijven profiteren van elkaars expertise en ideeën, waarbij we allebei toch een eigen koers blijven varen" aldus Jasper Koolhaas.
Het vliegtuigvolgsysteem is in het voorjaar van 2006 ontwikkeld en is daarna uitgebreid getest. In de afgelopen maanden zijn er verspreid over Nederland zes ontvangststations opgesteld om zo een compleet beeld te krijgen van alle vliegtuigbewegingen. Om ook startende en landende vliegtuigen in het noorden en oosten vast te leggen, worden ook daar nog ontvangers bijgeplaatst. Het Castricumse ontvangststation werd door de gemeente Castricum gesubsidieerd.
 

Werking

Het ontvangststation ontvangt de bakensignalen die veel vliegtuigen uitzenden en verstuurt de posities van deze vliegtuigen via het internet naar een centrale database. Per dag worden er ruim 8 miljoen vliegtuigposities vastgelegd. Vanuit deze database worden de webapplicaties gevoed met de actuele vliegtuigposities en het bijbehorende gemeten geluid. Deze structuur is ook geschikt om in te zoeken en samenvattingen te maken van alle vluchten. "We overwegen om dit soort zoekfuncties ook via het internet toegankelijk te maken", vertelt Erwin von der Meer. "Zodat je kunt opzoeken hoe het vliegtuig waar je gisteren in zat, precies vloog en hoeveel geluid dit produceerde. Een beter milieu begint tenslotte ook bij jezelf."

Meer over Platform Vlieghinder Regio Castricum

Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) is een vereniging die in 2003 is opgericht en inmiddels bijna 1400 leden heeft. De vereniging heeft zich ten doelgesteld het aantal vliegbewegingen boven de regio Castricum dat overlast veroorzaakt en gevaar voor de bewoners meebrengt, zoveel mogelijk te beperken.
Vliegverkeer wordt door PVRC gezien als onlosmakelijk onderdeel van onze huidige samenleving. De elementen zorg voor de burger, economie, veiligheid en milieu dienen hierbij echter wel evenwichtig te worden ingevuld. PVRC werkt nauw samen met een groot aantal andere bewonersplatforms rond Schiphol.
website: http://www.vlieghinder.nl

Meer over Geluidsnet

Geluidsnet heeft een netwerk van bijna 50 geluidmeetpunten waarmee permanent vliegtuiggeluid geregistreerd wordt. Geluidsnet heeft een betrouwbare manier ontwikkeld om permanent geluid in de leefomgeving te meten. Hiermee kan geluid van vliegtuigen, verkeer, industrie, horeca of evenementen geregistreerd worden. Sinds de oprichting in 2003 zijn er opdrachten uitgevoerd voor gemeenten, onderzoeks- en ingenieursbureaus, bewoners- en belangenorganisaties en bedrijven. Zij gebruiken de resultaten voor informatievoorziening en om beleid op te baseren. Geluidsnet werkt transparant en controleerbaar.
website: http://www.geluidsnet.nl

Einde persbericht.


------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Geluidsnet: Jasper Koolhaas 
PVRC :Erwin von der Meer 

Veel gestelde vragen en antwoorden:

1. Wat is hier nieuw aan? Dit gebeurt toch al in Frankfurt, JFK, Lelystad?De combinatie van real-time geluidsmetingen met real-time vliegtuigbewegingen is uniek.

2. Waarom deze samenwerking?
Beide organisaties hebben het transparant maken van vlieghinder als doelstelling. Het uitwisselen van ideeën en expertise werkte bijzonder goed in de ontwikkeling van deze dienst en smaakt naar meer!

3. Waar komt deze informatie vandaan?
Vliegtuigen zenden deze informatie (beacons) uit om iedereen te laten weten waar ze zitten zodat botsingen in de lucht voorkomen kunnen worden. De informatie van deze beacons wordt ontdaan van alle details die niet nodig zijn voor deze webapplicatie. Iedereen die voor een paar honderd euro een ontvangststation aanschaft kan via zijn laptop nog veel meer informatie van vliegverkeer ontvangen, die bovendien nog iets actueler is.

4. Was deze informatie niet al openbaar?
Deze informatie is tot nu toe alleen binnen de luchtvaartsector beschikbaar. Zeer grove samenvattingen waar je niet veel meer dan de vliegroutes per dagdeel uit kunt halen worden wel gepubliceerd op de website van CROS en gearchiveerd op de website www.vlieghinder.nl van PVRC.

5. Welke ontwikkelingen zien jullie in de nabije toekomst op dit gebied?

  • Je kunt zien waar het vliegtuig van je man/vrouw nu vliegt en hoe laat die dus aan zal komen
  • Je kunt precies zien welk vliegtuig zo 'merkwaardig' vloog of zoveel lawaai maakte (vluchtnummer, toesteltype)
  • Je kunt opvragen hoe vliegtuigen gisteren gevlogen hebben.
  • Je kunt zien hoeveel vliegverkeer er over het huis vliegt dat je overweegt te kopen
  • Ook locale overheden kunnen nu zien welk soort vliegtuigen of vluchten er nu in de praktijk het meeste geluid veroorzaakt
  • Lokale overheden kunnen ook zien hoeveel vluchten er over een bepaalde wijk vliegen en hoe hoog (overlast, rampenplan)

Lees meer:

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij