instellingen
Meer dan 1,2 biljoen metingen

Meer dan 1,2 biljoen metingen

In de zomer van 2014 mochten we nog melden dat we totaal meer dan 80 miljard metingen hadden verricht en opgeslagen. Voor de klanten op dat moment verzamelden we per etmaal meer dan 105 miljoen metingen.

Nu (oktober 2016) staat de teller voor alleen het jaar 2016 al op ruim 10 maal zoveel metingen als over de gehele periode 2005 tot 2014. We zijn hiermee over de 1,2 biljoen metingen gegaan. Dat is een 1 met 12 nullen erachter. Note: Eerder schreven we op deze bladzijde iets te enthousiast 'biljard'; dan moeten er dus nog 3 nullen achter. Met bijna 4 miljard metingen per etmaal is de versnelling nog steeds gaande en hopen we dat ook vlot te realiseren. De teller treft u in de footer van onze website.

Wij nodigen u van harte uit om onderdeel uit te maken van deze groei.

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij