instellingen

Lisse meet vliegtuiggeluiden

In opdracht van de gemeente heeft de Stichting Geluidsnet drie geluidmeetpunten geplaatst waarmee vliegtuiggeluiden worden gemeten.

De meetpunten staan in de Vivaldistraat, Grundelstraat en Heereweg (De Engel).

De meetpunten meten continue het geluidsniveau op de meetlocaties. Ze bestaan uit een microfoon en een computer met internetaansluiting die op het dak van een gebouw zijn geplaatst. Door analyse van het geluidspatroon worden vliegtuigpassages in het geregistreerde geluid herkend. Zodra dat het geval is, wordt het geregistreerd en doorgegeven aan de centrale computer van Geluidsnet.

Door samenwerking tussen meerdere geluidmeetpunten wordt de detectie van vliegtuigen sterk verbeterd. Ook maakt Geluidsnet gebruik van de informatie die de vliegtuigen zelf uitzenden om onder andere hun positie te bepalen. Hierdoor is het mogelijk de geluidmeting aan een vliegtuig te koppelen. Zo kan er betrouwbaarder worden gemeten. Bovendien is te zien welk vliegtuig 'schuldig' is aan een ongebruikelijk luide of onnodige vliegbeweging.

De meetpunten en de meetresultaten zijn online zichtbaar op www.geluidsnet.nl en Google Earth. Per meetpunt is onmiddellijk zichtbaar hoeveel geluid er wordt geregistreerd.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Aan de hand van de meetresultaten stelt de Milieudienst West Holland jaarlijks een rapportage op. Hiermee ontstaat een beeld van de daadwerkelijk door bewoners ondervonden geluidbelasting van vliegverkeer. Deze informatie kan dienen als contra-expertise voor de officiƫle geluidsberekeningen van Schiphol.

Over Geluidsnet
Geluidsnet meet op zestig locaties rondom Schiphol het vliegtuiggeluid in opdracht van gemeenten. Het bedrijf heeft een betrouwbare manier ontwikkeld om permanent geluid in de leefomgeving te meten. Op de website van Geluidsnet worden deze metingen onmiddellijk gecombineerd met vliegbewegingen en is dus precies te zien welk vliegtuig waar vliegt en hoeveel geluid het daarbij produceert.

Stichting Geluidsnet streeft naar een representatieve dekking van de regio met minimaal 250 meetpunten.Waarschijnlijk worden er in Teylingen en Hillegom ook dit jaar nog meetpunten geplaatst.

Bron: Geluidnieuws, maart 2008.

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij