instellingen
Kantoor DGMR en BBA ‘proeftuin’ sensoren binnenmilieu

Kantoor DGMR en BBA ‘proeftuin’ sensoren binnenmilieu

Tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfasen besteden architecten en aannemers veel aandacht aan het realiseren van hoogwaardige gebouwen. Maar worden ze in de praktijk ook als comfortabel ervaren? Een gezond binnenmilieu is belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden van de gebruikers.

Sensornet heeft de afgelopen periode met BBA Binnenmilieu en DGMR gezocht naar goede en betrouwbare sensoren om de luchtkwaliteit in gebouwen te kunnen monitoren, onder andere de agentia fijnstof (PM2,5) en CO2. De eerste indrukken zijn positief; daarom fungeert inmiddels een gedeelte van het kantoor in Den Haag als ‘proeftuin’ om te kijken of gedurende langere periode de sensoren stabiel en accuraat zijn.

Figuur: binnenmilieu (willekeurige dag) kantoor DGMR en BBA

We hopen dat de sensoren nauwkeurig en duurzaam zijn, zodat langdurige binnenmilieumetingen op juiste wijze vertaald kunnen worden naar heldere resultaten zoals van Sensornet en BBA mag worden verwacht. Als de duurtesten succesvol zijn, dan zal dit resulteren in een Binnenmilieu-Sensornet, waarmee we door volledige synchronisatie van de binnenklimaatsensoren directe verbanden kunnen leggen tussen de verschillende locaties en parameters. In analogie met onze andere meetdiensten wordt zodoende realtime inzicht geboden in een paar belangrijke aspecten van de binnenluchtkwaliteit.

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij