instellingen
Eervolle vermelding WebWijzerAward voor Geluidsnet

Eervolle vermelding WebWijzerAward voor Geluidsnet

Geluidsnet heeft een eervolle vermelding gewonnen in de strijd om de WebWijzerAward, de prijs voor de BurgerServiceCode.

De jury kent twee eervolle vermeldingen toe aan niet-overheidsorgansiaties voor hun initiatieven om burgers bij het bestuur te betrekken. De ene gaat naar Politix.nl (voor transparantie) en de ander naar Geluids.net (voor zelfwerkzaamheid).

De WebWijzerAward is dit jaar voor de tiende keer toegekend. Het is daarmee de oudste prijs op het gebied van de e-overheid. In die periode is de prijs uitgegroeid van een stimulans voor een mooie website tot een waardering voor een goed presterende overheid, waarbij de website een hulpmiddel is. De beoordelingsmaatstaf daarvoor is de BurgerServiceCode: de tien kwaliteitseisen voor de moderne relatie tussen de mondige burger en een slimme overheid. Deze gelden inmiddels als standaard voor publieke dienstverlening. Voor het toekennen van de prijs is dit jaar met name gekeken in hoeverre overheidsorganisaties erin slagen burgers te betrekken bij de ontwikkeling of uitvoering van beleid. Daartoe is vooral gelet op de 3 normen van de BurgerServiceCode die betrekking hebben op actief burgerschap: "ontvankelijk bestuur", "verantwoordelijk beheer" en "actieve betrokkenheid".

Bron: Burger@Overheid.nl

Lees meer:

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij