instellingen
Eerste resultaten van de geluidsmetingen AWACS bekend

Eerste resultaten van de geluidsmetingen AWACS bekend

Awacs passage 24 april 2008 9:30

In opdracht van de gemeenten Onderbanken en Brunssum wordt door het bedrijf Geluidsnet BV gedurende 3 jaar de geluidshinder gemeten die wordt veroorzaakt door AWACS-vliegtuigen van de NATO-basis in Geilenkirchen. De kosten van het meetnet worden betaald door de gemeenten  Onderbanken en Brunssum, de provincie Limburg en het ministerie van VROM.

Inmiddels zijn de eerste resultaten van deze geluidsmetingen voor een ieder te raadplegen via de volgende link:

project.geluidsnet.nl/brunssum_onderbanken/grafiek/

De te raadplegen meetgegevens hebben betrekking op de periode vanaf 1 januari 2008 en blijven vanaf nu online beschikbaar.

De gemeenten Onderbanken en Brunssum ontvangen maandelijks een rapportage van de gemeten geluidsniveaus van de vliegtuigen op hun grondgebied. De GGD Zuid Limburg zal deze permanente metingen gebruiken voor een jaarlijkse beoordeling van dit vliegtuiggeluid in relatie tot mogelijke gezondheidsklachten.

Bron: persbericht gemeente Onderbanken

 

 

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij