instellingen

Trillingsmetingen Uithoflijn

Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en projectorganisatie Uithoflijn hebben afspraken gemaakt over de inpassing van de Uithoflijn in Utrecht Science Park De Uithof, onder andere over het beperken van effecten van de Uithoflijn op aanwezige apparatuur. Het gaat hierbij om extreem gevoelige onderzoeksapparaten.

In opdracht van projectorganisatie Uithoflijn meet Sensornet tot 2018 trillingen bij drie extreem gevoelige onderzoeksapparaten in De Uithof. In de grafieken worden trillingen aan de gebouwen weergegeven. Deze trillingen ontstaan ten gevolge van bewegingen binnen in de gebouwen en de bewegingen in de (directe) omgeving van deze gebouwen. Dit zijn nulmetingen die straks, als de Uithoflijn in gebruik is genomen, vergeleken zullen worden met de meetresultaten dan.

Op deze pagina ziet u de real-time meetresultaten, weergegeven als trillingsgrafieken van 24 uur.

Grafieken

De versnellingsniveaus (a) worden gepresenteerd in dB ten opzichte van 10-6 m/s² of 1 μm/s². De snelheidsniveaus (v) worden gepresenteerd in dB ten opzichte van 10-9 m/s of 1 nm/s. In de grafieken worden versnellingsniveaus (a) en de snelheidsniveaus (v) gegeven in drie richtingen en zes analysemethoden.

  • a95 is het achtergrondversnellingsniveau dat 95% van de tijd wordt overschreden
  • aF,max is het maximale versnellingsniveau, per seconde
  • aeq is de energetische‘gemiddelde’ versnelling gedurende 1 seconde
  • veq is het energetisch gemiddelde snelheidsniveau van de trillingen per seconde
  • vtop is de topwaarde van het snelheidsniveau per seconde (volgens SBR-A)
  • veff,max is het effectieve maximale snelheidsniveau per seconde (volgens SBR-B)

Universiteit Utrecht Bloembergengebouw

Universiteit Utrecht Kruytgebouw

UMC Utrecht, Centrum voor Beeldgestuurde Oncologie (CBOI)

De trillingsniveaus zijn laag en vallen buiten het bereik van wat voor de meeste mensen voelbaar is, maar extreem gevoelige onderzoeksapparatuur kan daar wel gevolgen van ondervinden.

De metingen registreren de trillingen in drie richtingen weergegeven in de X, Y en Z richting. De grootheden zijn versnellingsniveaus en door integratie van dit signaal ook de snelheidniveaus. De versnellingniveaus worden lineair, ongewogen gepresenteerd.

Trillingsrichtingen:

  • x: horizontaal, evenwijdig aan muur 'spoor'zijde
  • y: horizontaal, loodrecht op muur 'spoor'zijde
  • z: verticaal

Omschrijving trillingsniveaus voor staande en zittende personen in KB en Lv,eff,max conform de DIN 4150, “Erschütterungen im Bauwesen”

KB-waarde Lv,eff,max Hinderbeleving
KB ≤ 0.10 Lv,eff,max ≤ 100 dB niet voelbaar
0.10 < KB ≤ 0.4 100 dB < Lv,eff,max ≤ 112 dB net voelbaar
0.4 < KB ≤ 1,6 112 dB < Lv,eff,max ≤ 124 dB goed voelbaar
1.6 < KB ≤ 6.3 124 dB < Lv,eff,max ≤ 136 dB sterk voelbaar
KB > 6.3 Lv,eff,max > 136 dB zeer sterk voelbaar