instellingen
Meerwaarde Sensornet

Meerwaarde Sensornet

Het is bijzonder verhelderend als Sensornet de juiste data vastlegt en eenduidig in beeld brengt. In ieder project kan de data gemakkelijk vanaf kantoor of thuis worden gevolgd via een website. Mocht u even niet kijken, dan kunnen grenswaarden worden ingesteld wanneer automatisch berichten per e-mail of SMS dienen te worden verzonden. Opvallende metingen worden eenvoudig grafisch teruggevonden en gedownload voor eventuele nabewerking.

Zo beschikt ieder over één versie van de werkelijkheid.

Waar de ene partij behoefte heeft aan veel details en een grote mate van traceerbaarheid, hebben anderen juist behoefte aan kerngegevens of een weloverwogen communicatie. Voor al deze situaties biedt Sensornet meerwaarde door de data te verrijken.

 

Meer details

 

 

Minder details

Communicatie

Sensornet stelt continu de meetresultaten online direct beschikbaar via onze website of de website van de klant.  Dit maakt het mogelijk de data inzichtelijk te maken op iedere locatie met een computer, tablet of ‘smartphone’ met internetverbinding. Het netwerk geeft de mogelijkheid om de informatie op verschillende wijze beschikbaar te stellen; dit kan openbaar of via een login-code. Hiermee kunnen de metingen als krachtig en transparant communicatiemiddel naar verschillende partijen worden ingezet. De mate van openheid naar de omgeving is aan de klant.

Een veel toegepast optie is een openbare webpagina en een webpagina via een logincode:

  • Openbaar: een overzichtsmap en een grafiek, waar bezoekers direct de beknopte resultaten kunnen inzien. De informatie in de grafiek kan hierbij enkele uren tot bijvoorbeeld een heel etmaal bevatten.
  • Inloggen: Een projectpagina waar middels een logincode alle informatie kan worden ingezien, gedownload en nageluisterd.

Voor de verschillende type projecten bestaan ook verschillende methoden in communicatie. Sensornet licht graag de mogelijkheden toe.

delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij