instellingen
Industrie

Industrie

Het voordeel van continu meten bij bedrijven

Waar de ruimte in het land minder wordt, zal de afstand tussen werken en wonen kleiner worden. Dit geldt voor (zware) industrie, maar ook voor de bedrijventerreinen en het MKB. Voor zowel overheden, bewoners als de bedrijven kan dat tot ongewenste situaties en/of hinder leiden. Sensornet verzorgt sinds 2009 al continu de monitoring van bedrijven volgens de regels van de Wet milieubeheer (Industrielawaai, Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai, HMRI). Een bijzonder voorbeeld waarmee Sensornet van 'akoestisch Nederland' de innovatieprijs heeft gekregen is hier nader toegelicht.

Omdat weinig bedrijven direct met elkaar vergelijkbaar zijn, vraagt dat om maatwerk, maar tegelijk is kwaliteit, verstand van zake en bovendien een billijke prijs gewenst. De medewerkers van Sensornet hebben naast kennis van monitoren ook veel ervaring met bedrijven en wetgeving, zodat een weloverwogen plan van aanpak kan worden gemaakt. Sensornet maakt het daardoor mogelijk conform de in Nederland geldende regels direct inzichtelijk te maken of voldaan wordt aan de vergunning. Dat geeft helderheid.

Waar veel akoestisch specialisten menen dat monitoren een risico is bij zwaarwegende procedures, hebben klanten van Sensornet juist bijzonder goede resultaten verkregen bij rechtzaken. Mede door synchrone geluidopnamen zijn incidenten bijzonder goed aanwijsbaar en daarmee is een conclusie goed te onderbouwen. Op onze klantenpagina mochten wij hierover uitstekende refenerenties verkrijgen.

 

Ook steeds meer bedrijven geven Sensornet het vertrouwen metingen te verrichten in het kader van Asset Management. Klik op de link voor meer informatie.

Incidenten

Sensornet wordt ook ingeschakeld om juist alleen (kortdurende) incidenten helder in beeld te brengen. Voor deze situaties is onbemensd monitoren dé oplossing. Het uitvoeren van vergelijkbare metingen met mensen leidt tot:

  • lang wachten (= hoge menskosten) of
  • steekproeven op de momenten dat het incident net niet voorkomt (= geen informatie)

De werkwijze van Sensornet bespaart daarmee geld, omdat gemeten kan worden tot over voldoende informatie wordt beschikt. Het maken van opnamen is hierbij een bijzonder wenselijke optie, zodat ook de werkelijke oorzaak van het incident vaak te traceren is.

 

De voordelen op een rijtje:

  • Voor de overheid wordt transparant in beeld gebracht of het bedrijf / de bedrijven de gemaakte afspraken nagekomen. Indien opnamen worden gemaakt kan ook later van achter uw bureau nog een controle plaats hebben;
  • Als informatie naar de bewoners wordt gedeeld, is de daadwerkelijke overlast inzichtelijk en geeft dit een helder verwachtingspatroon. Een dergelijke communicatie geeft begrip en maakt het acceptatieniveau bij bewoners groter, omdat bewoners dan weten waar ze aan toe zijn;
  • Voor het bedrijf maakt het ook duidelijk of aan de gemaakte afspraken wordt voldaan. Met de aanvullende informatie en details kan een plan van aanpak worden opgesteld en/of een duidelijke boodschap aan management, overheid, bewoners worden gegeven. 
  • Sensornet plaatst, onderhoud en levert de data. Aan het eind van het project zit de opdrachtgever niet met onnodige apparatuur; Sensornet neemt alles weer netjes mee en de opdrachtgever heeft geld bespaard.

Praktijkvoorbeelden

Het aantal praktijkvoorbeelden is beperkt, omdat bedrijven de meerwaarde van "het verhaal" niet graag delen.  Toch zult u op onze klantenpagina zien dat er bijzonder veel bedrijven klant is van Sensornet en bovendien regelmatig van onze diensten gebruik maakt. 

Best Industriegeluid (en meer)

Motorsport Lelystad

Industrie projecten
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij