instellingen
Nulmetingen trillingen Uithoflijn te Utrecht

Nulmetingen trillingen Uithoflijn te Utrecht

Sensornet meet voor de projectorganisatie Uithoflijn trillingen bij extreem gevoelige onderzoeksapparaten in De Uithof. In de grafieken worden trillingen aan de gebouwen weergegeven, waarbij de laagst gemeten trillingsniveaus 100.000 maal lager liggen dan de gevoeligheidsgrens van de mens. De gemeten trillingen kunnen ontstaan ten gevolge van bronnen binnen de gebouwen of juist bronnen in de (directe) omgeving van deze gebouwen.

Eerder zijn nulmetingen uitgevoerd. Nu de Uithoflijn in gebruik is genomen, kunnen de resultaten vergeleken worden.

Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht en projectorganisatie Uithoflijn hebben afspraken gemaakt over de inpassing van de Uithoflijn in Utrecht Science Park De Uithof, onder andere over het beperken van effecten van de Uithoflijn op aanwezige apparatuur. De metingen vinden plaats  aan het Bloembergengebouw en het Kruytgebouw, beide van de Universiteit Utrecht en het Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventies (CBOI) van het UMC Utrecht.

Op  deze pagina ziet u de real-time meetresultaten, weergegeven als trillingsgrafieken van 24 uur. 

Bronvermelding figuren: www.uithoflijn.nl

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij