instellingen
Geluidsmetingen Maastricht Aachen Airport (MAA) live te volgen.

Geluidsmetingen Maastricht Aachen Airport (MAA) live te volgen.

De partijen in de CRO Maastricht hebben als onderdeel van de omgevingsafspraken besloten om rondom de luchthaven MAA actuele geluidmetingen uit te voeren.

Vanaf december 2019 registeert Sensornet permanent het actuele geluidsniveau op zes meetlocaties, drie in de gemeente Beek en drie in de gemeente Meerssen.

Op basis van de metingen worden periodiek rapportages opgesteld. Deze worden in de CRO werkgroep omgevingsmaatregelen geanalyseerd op mogelijkheden voor concrete hinder beperkende maatregelen bij de luchthaven. De metingen kunnen ook specifiek inzichten opleveren die nader onderzoek vergen. In die situatie wordt in overleg met gespecialiseerde onderzoeksinstellingen bekeken welke vervolgonderzoeken mogelijk zijn. 

Via de openbare website voor MAA (http://www.sensornet.nl/project/nina_maastricht) kan iedereen op een volledige transparante en controleerbare manier inzicht verkrijgen in de aanwezige geluidsniveaus en vliegtuigpassages.

Meer informatie over dit moment:

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij