instellingen

De partijen in de CRO Maastricht hebben als onderdeel van de omgevingsafspraken besloten om rondom de luchthaven MAA actuele geluidmetingen uit te voeren.

Vanaf december 2019 registreert Sensornet permanent het actuele geluidniveau op zes meetlocaties, drie in de gemeente Beek en drie in de gemeente Meerssen.

Op basis van de metingen worden periodiek rapportages opgesteld. Deze worden in de CRO werkgroep omgevingsmaatregelen geanalyseerd op mogelijkheden voor concrete hinder beperkende maatregelen bij de luchthaven. De metingen kunnen ook patronen of specifieke inzichten opleveren die nader onderzoek vergen. In die situatie wordt in overleg met gespecialiseerde onderzoeksinstellingen bekeken welke vervolgonderzoeken mogelijk zijn. Na nader onderzoek wordt bepaald of en zo ja welke maatregelen haalbaar zijn om hinder te beperken.

Kaart

Locaties

Unit Adres Postcode Plaats
UB028 Op de Windhaspel 6191 LC Beek
UB032 Geverikerstraat 6191 RR Beek
UB033 Kelmonderstraat 6191 RE Beek
UB073 Pastoor Dominicus Hexstraat 6231 HG Meerssen
UB019 De Damiaan 6231 RN Meerssen
UB021 Pastoor Geelenplein 6231 BP Meerssen

Metingen per regio

Zuid gemeente Meerssen

Noord gemeente Beek