instellingen

Registratie vliegtuiglawaai

Zes Geluidsnet-meetpunten voor Alphen aan den Rijn

 

Klachten van burgers over geluidsoverlast, maken dat de gemeente Alphen aan den Rijn voortaan meer aandacht besteedt aan het vlieggeluid afkomstig van luchthaven Schiphol. Zes Geluidsnet-meetpunten registreren het vanaf begin volgend jaar het lawaai. De gemeente wil vaststellen met welke regelmaat er vlieggeluid is en hoe hoog de geluidsbelasting is. Inwoners mogen zich aanmelden voor zo’n meetpunt.

Het bedrijf Geluidsnet verzorgt de registratie van het vliegtuiglawaai.
“Schiphol is belangrijk voor Alphen aan den Rijn. Vliegtuiggeluid hoort daar bij”, vertelt wethouder Stan Lyczak. “Er zitten pieken in de geluidsbelasting. Vooral in de ochtend geven mensen aan last te hebben van vliegtuigen. Met de Geluidsnet-meetpunten kunnen we meten en aantonen hoe groot de belasting feitelijk is. We willen over voldoende en juiste gegevens beschikken. Voor onze burgers, voor onze beleidsvorming en in onze gesprekken met Luchthaven Schiphol willen we laten zien wanneer de normen overschreden zijn”, aldus de wethouder.

Acceptabel geluidsniveau
“Geluidsnet wil het baken in de storm zijn van de discussies en de beleidsvorming rond Schiphol”, zegt Jasper Koolhaas, directeur van Geluidsnet in Leiden. “We vormen geen oordeel, maar leveren de feiten. Omwonenden en onze klanten, zoals gemeenten, kunnen die feiten laten spreken.” De gemeente Alphen aan den Rijn wil met Schiphol en de omliggende gemeenten afspraken maken over de grenzen van het acceptabele geluidsniveau. De gemeente werkt ook samen met het overlegorgaan CROS, Commissie Regionaal Overleg Schiphol. CROS behartigt de belangen van bewoners, bestuurders en de luchtvaartpartijen. Zij discussiëren over geluidhinder, geur, lokale luchtverontreiniging en externe veiligheid. Alphen aan den Rijn wil in samenwerking met Geluidsnet en CROS vermijdbare hinder beperken.

Meetpunt op je dak
Inwoners van Alphen aan den Rijn kunnen een meetpunt op hun huis plaatsen. Degenen die een steentje wil bijdragen, kunnen zich via de website van Geluidsnet aanmelden. Op deze site staat meer informatie over de voorwaarden. Ook is de website van Geluidsnet te raadplegen voor de actuele gegevens over het vliegtuiggeluid in de eigen en de omliggende gemeenten.

Geluidsnet bouwt aan een sluitend netwerk van meetpunten rond Luchthaven Schiphol. Dit zogenaamde Geluidsnet Schiphol verzamelt voortdurend realistische en objectieven meetgegevens over het vlieggeluid van de nationale luchthaven.

Over Geluidsnet
Sinds 2003 voorziet Geluidsnet in de behoefte aan betrouwbare, objectieve gegevens over geluidsniveaus en -patronen in woon-werkomgevingen en in uitgaansgelegenheden. Geluidsnet is gespecialiseerd in langdurige, betrouwbare meting van omgevingsgeluid en effectieve rapportage van huidige en historische meetresultaten en –analyses aan de klant. Klanten zijn overheden die de gegevens gebruiken voor hun beleidsvorming en informatievoorziening, en belangengroepen, huiseigenaren, horecaondernemers en festivalorganisatoren die Geluidsnet gebruiken om geluidsniveaus en -patronen aan te tonen.
 

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij