instellingen
Provincie Flevoland plaatst geluid handhavingssysteem

Provincie Flevoland plaatst geluid handhavingssysteem

Onbemande Geluidsnet-meetpunten volgen voortdurend

de lawaaisporten bij Lelystad Airport. ´Normhandhaving 2.0´: iedereen kan de geluidmetingen altijd volgen op gill.geluidsnet.nl

Provincie Flevoland heeft zes Geluidsnet-meetpunten laten plaatsen op het lawaaisportterrein bij Lelystad Airport. Deze staan op en om de drie motorsportcircuits daar en maken deel uit van het ´Geluids-Informatie-systeem Lawaaisportterrein Lelystad´ (GILL). Het systeem meet en registreert het geluid permanent. GILL zorgt voor ´Normhandhaving 2.0´ nu behalve de handhavers, iedereen de geluidmetingen voortdurend kan volgen op de website gill.geluidsnet.nl en op www.flevoland.nl/geluidhinder - ook de veroorzakers en omwonenden.

GILL is door DGMR en Geluidsnet, speciaal voor de Provincie Flevoland ontwikkeld. Het is een geluidsmeet-, -registratie en -rapportagesysteem dat speciaal geschikt is voor normhandhaving aan de hand van dagdoses. Het houdt de provincie op de hoogte van de geluidsdruk op ieder moment, en bouwt aan een historisch geluidsbeeld van de omgeving. Normoverschrijdingen worden onmiddellijk per sms of e-mail gerapporteerd. GILL levert het provinciale bestuur informatie voor beleid, toezicht en voorlichting over de lawaaisporten rond Lelystad Airport.

 

Complete oplossing

”Incidentele metingen bieden ons geen realistisch beeld”, zegt Hans Oude Ophuis van de provincie Flevoland. ”Om onze toezichtfunctie beter uit te kunnen oefenen, is het belangrijk dat we het geluid voortdurend meten en vastleggen. De wereld van vergunningen en handhaving gaat er heel anders zien: de omwonenden en de exploitanten, zijn nu ook altijd van de situatie op de hoogte. De provincie heeft gekozen voor een complete oplossing en het beste systeem dat de markt te bieden heeft.”

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij