instellingen

Herrie over afschaffen geluidspunten Schiphol

Een voorstel om de handhavingspunten voor geluid rond Schiphol af te schaffen, heeft geleid tot verdeeldheid onder omwonenden. Het plan is neergelegd op de Alderstafel, waar omwonenden, bestuurders en luchtvaartbranche praten over de groei van Schiphol.

De luchtvaartbranche wil af van de 35 wettelijk vastgelegde handhavingspunten voor geluid, die bepalen hoeveel er in een bepaalde richting mag worden gevlogen. De handhavingspunten moeten omwonenden beschermen tegen een overmaat aan lawaai. De sector vindt het systeem veel te star en stelt dat het in bepaalde gevallen juist leidt tot meer geluidshinder. Er zouden nieuwe afspraken moeten komen. Het vertrouwelijke voorstel aan de Alderstafel heeft tot beroering en verdeeldheid geleid onder bewonersgroepen.

Bron: IJmuider Courant

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij