instellingen

Geluidsnet meet spoorweggeluid bij Station Arnhem

Bewoners willen nulmeting vóór de uitbreidingen

Geluidsnet heeft een eerste geluidsmeter geplaatst langs de spoorwegen in Arnhem. Opdrachtgever zijn de bewoners aan het spoor: zij willen de nulsituatie in kaart brengen vóórdat het spoorgebruik door Arnhem, volgens de bestaande plannen, flink gaat groeien. De gemeten geluidswaarden moeten twijfels wegnemen rond de berekende waarden waarmee de spoornetbeheerder en de beleidsmakers werken. Doel van de bewoners: als de geluidshinder toeneemt, dan moet het spoorverkeer dat het stadshart kán mijden, over andere banen worden geleid.

In 2007 is bij Station Arnhem een tijdelijke spoorgeluidsmeting verricht. Daaruit bleek dat de berekende waarden al tot 7 dB(A) werden overschreden.

Momenteel worden de sporen door Arnhem flink aangepakt en ook het station gaat op de schop om het personenvervoer uit te breiden en te verbeteren. Daarnaast gaan er steeds meer goederentreinen door Arnhem, en deze zullen sneller gaan rijden wanneer de nieuwe spoorligging dat straks toestaat. Onnodig, zeggen de bewoners: goederenvervoer hoort over de Betuwelijn te gaan. 

Groeipijn
Arnhem profiteert ervan dat het een van de belangrijkste knooppunten in het  Nederlandse spoorwegennet is. Ook de gemeente heeft aangekondigd om het spoorweggeluid te meten, na uitvoer van een van de projecten (Sporen in Arnhem). De eerste geluidsmeter van de bewoners, neemt daar een voorschot op.

Wethouder Martijn Leisink: ”Arnhem staat achter de vergroting van de frequentie van het reizigersvervoer. Maar samen met de regio stellen we eisen aan de groei van het goederenvervoer. Dat moet evenwichtig worden gespreid. En er zijn garanties nodig voor de leefbaarheid van omwonenden - met bijbehorende middelen.”

 

Meten naast Berekenen

Geluidshinder wordt traditioneel bepaald door middel van berekeningen. De meters van Geluidsnet daarentegen, meten het daadwerkelijke geluid. De meter in Arnhem is onderdeel van de Geluidsnet-oplossing ´Normhandhaving 2.0´, waarvoor Geluidsnet recent onderscheiden is met de Innonoise Innovatieprijs.

De achterliggende systemen filteren, vertalen, registreren en rapporteren de resultaten, die online te volgen zijn. Het meetsysteem geeft zo een eenduidig beeld van de actuele geluidsdruk inclusief een historisch overzicht. Op de voor iedereen toegankelijke webpagina kunnen burgers hun ervaringen toetsen aan de reële geluidsdruk en kunnen alle partijen rapporten opvragen en zelf aanmaken. Nieuw is nu dat ook de geluidsopnamen zelf bij de betreffende metingen te beluisteren zijn.

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij