instellingen

Geluidberekening Schiphol failliet

Het systeem dat bewoners rond Schiphol moet beschermen tegen lawaai is ‘failliet’. Het is veel te ingewikkeld en moet daarom worden aangepast, vindt een Kamermeerderheid. Er moet een simpeler systeem komen om de geluidsoverlast te meten. ‘We willen af van de cijferoorlog’, aldus CDA-Kamerlid Haverkamp.

Aanleiding tot de onvrede is een recent conflict tussen het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). De eerste instantie zegt dat er meer overlast is dan verwacht, het tweede instituut zegt dat dit meevalt. Ze beroepen zich beide op hetzelfde geluidssysteem.

Voor het PvdA-Kamerlid Tang is de maat vol. ‘Het stelsel is failliet en moet overboord.’ Hij vindt het onverteerbaar dat de politiek zou moeten bepalen wie van de specialisten gelijk heeft. Hij wil een nieuw en simpeler systeem dat tijdens deze kabinetsperiode klaar zou moeten zijn. Ook het CDA wil een systeem dat makkelijker uit is te leggen en de omwonenden beschermt tegen overlast, aldus Kamerlid Haverkamp.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het geluid rond Schiphol. GroenLinkser Duyvendak, die zich al sinds 1993 met het dossier bezighoudt, hoopt van harte dat de PvdA en het CDA, en minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ‘nu eens de rug recht houden’. Volgens hem wordt de onbegrijpelijke techniek al heel lang gebruikt om ‘te rommelen aan de geluidsnormen’. In het hele Schiphol-dossier heeft de politiek volgens hem ‘het wantrouwen van de omwonenden alleen maar gevoed’.

Ook de SP is voorzichtig. ‘Wij zijn altijd voor eenvoudiger systemen. Maar alleen als zo’n makkelijk systeem ook de rechtsbescherming van de omgeving waarborgt.’

Luchtvaarthoogleraar Jaap de Wit vindt ook dat het stelsel van geluidsnormen rond Schiphol ‘ziek’ is. Een simpeler systeem zou veel beter zijn. Hij waarschuwt wel voor de periode tussen twee systemen die kan worden misbruikt. ‘Bewoners moeten wel beschermd blijven tegen te veel geluidsoverlast.’

Voor niet-specialisten is het geluidssysteem rond Schiphol nauwelijks te volgen. Bijzonder is dat het geluid rond Schiphol niet wordt gemeten met microfoons op bijvoorbeeld daken, maar dat de geluidsproductie wordt berekend. Dat geeft beleidsmakers meer vrijheid dan harde cijfers.

Jan Grieze, zegt namens de bewonersorganisaties dat minister Eurlings van Verkeer er zo recentelijk 35 duizend vluchten ‘bij heeft gerommeld’ met een onnavolgbare oprekking van de normen.

Ook de bewonersorganisaties willen een nieuw stelsel, maar waarschuwen wel dat de overlast niet mag toenemen ten opzichte van nu.

Bron: Volkskrant

 

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij