instellingen

Geluidsmetingen Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk start half oktober 2023 met geluidmetingen

Op een drietal meetpunten aan de Rotterdamseweg, Rijksstraatweg en de Vlietlaan verricht Sensornet BV de komende 3 maanden geluidmetingen. Deze metingen worden uitgevoerd voor het opstellen van het gecombineerde Programma Geluid & Lucht Ridderkerk. Doel van dit programma is gezondheidswinst door het verbeteren van de leefomgeving. In het programma nemen we de geluidmetingen op als broninformatie en vergelijken we dit met de uitgevoerde berekeningen. Op basis hiervan nemen we concrete acties en maatregelen op voor bronnen waar wij als gemeente invloed op hebben zoals wegverkeer.

U kunt hier online meekijken!

Kaart

Geluid