instellingen

De partijen in de CRO Maastricht hebben als onderdeel van de omgevingsafspraken besloten om rondom de luchthaven MAA actuele geluidmetingen uit te voeren.

Vanaf december 2019 registreert Sensornet permanent het actuele geluidniveau. Sinds 2022 is dat op één meetlocatie in de gemeente Beek en één in de gemeente Meerssen.

Kaart

Locaties

Unit Locatie Adres Postcode Plaats

Geluidsmetingen