Toelichting NINA - Vliegtuigmetingen Rapportage

Het dashboard Rapportage is opgebouwd uit een kaart waarin de meetpunten zichtbaar zijn, de rapportage met interactieve grafieken en een tabel met vliegtuigpassages (events).

Kaart

In de kaart staan op de meetlocaties de meetwaarden in dB(A), en als er geen meetwaarde beschikbaar is wordt de afkorting van de locatie. In en uitzoomen kan met de +/- knoppen, een dubbelklik of door te scrollen. Rechtsboven kies je verschillende kaartlagen.

Rapportage

Bovenaan de rapportage kiest u de datum, de periode en de locaties van de rapportages.

Direct daarna staat een tabel samenvatting van de meetresultaten. Naast de aantallen vliegtuigen die zijn vastgesteld, treft u daar de totale bijdrage aan van de vliegtuigen en al het waargenomen geluid.

Interactieve grafieken met filters

De meeste grafieken kennen een eenduidige titel boven de grafiek. De verdeling over het etmaal is in de kleuren geel (dag), rood (avond) en blauw (nacht) inzichtelijk gemaakt.

Door met de muis te klikken of slepen in de grafieken, worden filters voor locaties, dagdelen, periodes actief. Deze filters beïnvloeden direct ook welke events er in de andere grafieken en de tabel getoond worden. De reset knop links bovenin de grafiek verwijdert het filter weer.

De 'Aantallen' grafieken focussen op aantallen vliegtuigen. De "Lden" grafiek toont de Lden-waarde ten gevolge van alleen de vliegtuigen. Hierbij wordt ook rekening gehouden eventuele annotaties. Denk hierbij aan de bekende verstoring van de maandelijkse test burgeralarm (1e maandag van de maand 12.00 uur) of meteocondities, zoals te veel wind. De “LAeq” grafiek laat juist het LAeq zien ten gevolge van alle waargenomen geluiden ter plaatse. Hierbij wordt geen enkele filtering of correctie toegepast.

Tabel

Selecteer met de muis een event in de tabel. Boven in de tabel wordt extra informatie over dit event getoond.

Linksboven kunt u het aantal events dat ineens afgebeeld wordt kiezen. Rechtsboven treft in knoppen om de data te kunnen downloaden (), filters () mee te maken of te zoeken.

Door op de titel van een kolom te klikken verandert de sorteer volgorde.

Links onder de tabel staat het aantal geselecteerde events, rechts de navigatie naar vorige/volgende events.

Over Geluidmetingen

LAeq Gemiddelde energie van de geluidniveau's.
LDEN Maat voor geluidsbelasting, waarbij geluid in de avond en nacht zwaarder weegt.
LAFmax Hoogste geluidniveau gemeten in de stand “fast” van de geluidmeter.
LAmax, 1s Hoogste LAeq (gemiddelde geluidniveau) per seconde.
LA95 Geluidniveau dat 95% van de tijd overschreden wordt (= 5e percentiel waarde).

Compatibiliteit

U kunt deze webpagina het beste bekijken met de meest recente versie van Chrome webbrowser, en anders Safari, Firefox of Edge.