instellingen

Eijsden-Margraten Vliegtuiggeluid ten gevolge van vliegveld Bierset

Eijsden-Margraten metingen vliegtuiggeluid

Gemeente Eijsden-Margraten gaat vliegtuiglawaai meten. Om een beter beeld te krijgen van de geluidbelasting, veroorzaakt door het luchtverkeer met bestemming Luik Airport dan wel hiervan afkomstig is, wil het gemeentebestuur het geluidniveau laten meten. Daartoe is opdracht verleend aan het bureau Sensornet om op een drietal locaties gedurende een jaar het geluid continue te laten meten. De gegevens zijn direct voor een ieder beschikbaar via onze website.

La municipalité d'Eijsden-Margraten va mesurer le bruit des avions. Afin d'obtenir une meilleure idée des nuisances sonores causées par le trafic aérien à destination ou au départ de l'aéroport de Liège, les autorités municipales souhaitent que le niveau de bruit soit mesuré. À cette fin, l'agence Sensornet a été mandatée pour que le bruit soit continuellement mesuré à trois endroits pendant un an. Les données sont disponibles pour tous sur notre site web.

Kaart

Locaties

Unit Adres Postcode Plaats
ub004 Graaf de Geloeslaan 6245AS Eijsden
mp468 Pisartlaan 6245SK Eijsden
mp470 Withuis 6245KA Eijsden

Geluid

In de grafiek worden de metingen over het laatste uur getoond. De grafiek wordt elke 15 seconden ververst. Het is mogelijk in te zoomen of uit te zoomen tot maximaal 24 uur.

Boven de grafiek staan drie verschillende keuze mogelijkheden om het waargenomen geluid af te beelden: Leq geeft het 'gemiddelde' geluid, Lmax het piekgeluid en L95 is een maat voor achtergrondgeluid.

Naast bovenstaande gegevens heeft de Gemeente een beknopte openbare rapportage beschikbaar gesteld.

Les mesures pour la dernière heure sont affichées sur le graphique. Le graphique est actualisé toutes les 15 secondes. Il est possible d'effectuer un zoom avant ou arrière jusqu'à un maximum de 24 heures.

Au-dessus du graphique, il y a trois options différentes pour afficher le son perçu: Leq donne le son 'moyen', Lmax le son de crête et L95 est une mesure du bruit de fond.

Outre les données susmentionnées, la municipalité a publié un rapport public concis.